Access Bars

Access bars

Wij leven in een tijd waar alles draait om haast, alles zo snel als mogelijk willen/moeten doen (stress).

Hierdoor hebben wij steeds meer de behoefte aan rust in ons hoofd. Door het gebruik van Access Bars, een energetische therapie, is het mogelijk om weer rust, openheid en het vermogen te krijgen om de benodigde veranderingen door te voeren.

De Access Consciousness is een nieuwe vorm van energetische therapie.
Deze gaat ervan uit dat er 32 ‘Access Bars’ door en rondom je hoofd lopen, waarmee je energetische veranderingen in het lichaam kunt aanbrengen.
Deze Access Bars kunnen jouw energie weer herstellen.

De therapeut raakt voorzichtig de 32 energetische punten op het hoofd aan, deze corresponderen met de 32 energetische banen in het hoofd.
Daardoor wordt iedere gedachte die jou tegenhoudt om te ontvangen uitgewist. Hierdoor is er weer ruimte voor nieuwe ideeën, filosofieën en eventuele plannen krijgen de kans om een plek in je hoofd te veroveren.
Zo krijg je weer toegang tot heldere inzichten en kun je nieuwe stappen zetten!

Na één of meerdere sessies is je hoofd vrij van de onnodige ballast
Het is één van de best werkende tools om ons te bevrijden van stress!